електромагнитна-радиация-деца

Защо малките деца са най-чувствителни към електромагнитната радиация и екранното време?

За съвременните деца дигиталното е съвсем присъщо: това означава, че са родени в свят, в който вече съществуват смартфони и други технологии. Способността за свързване винаги, когато и където и да е, е била представена за първи път на по-старите поколения ...

VIVACOM-ЕМФ защита-електросмог-предпазни облека

Осигурихме на VIVACOM работно облеко срещу радиочестотно излъчване (ЕМФ)

Когато сте професионалист, големи компании ви се доверяват. Щастливи сме, че получихме поръчка за покупка от компанията VIVACOM за закупуване на нашите продукти за защита от електромагнитна радиация (EMF). Тази компания се интересува от те ...

здравословни проблеми, EMF защитаелектромагнитната радиация-

Топ 10 развенчани мита за електромагнитната радиация – част II

6) 5G не е опасна и е по-безопасна от 4G 5G е следващото поколение безжична технология. Разпространението на 5G мрежата започна широко през 2019 г. и ще се ускори през 2020 г. с цел глобално приемане до 2025 г. Спектърът в САЩ е зададен от 6 GHz до 300 ...

здравословни проблеми, EMF защитаелектромагнитната радиация-

Топ 10 развенчани мита за електромагнитната радиация – част I

Топ 10 развенчани мита за електромагнитната радиация – част I „Вашият телефон ще ви причини рак” беше обичайният диалог около мобилните телефони, когато за първи път се появиха на пазара преди няколко десетилетия. Тъй като мобилните технологии става ...

Електропроводи-електромагнитна радиация

Електропроводи и електромагнитна радиация – как променливият и постоянният ток (AC/DC ) излъчват изключително нискочестотна (ELF) радиация?

Без електричество съвременният свят просто би спрял. В повечето случаи, когато се сетите за „изобретяването” на електричеството, се сещате и за Бенджамин Франклин (технически той го открива). Ключовият му експеримент с хвърчилото доказва, че мълнията е ...

EMF-безопасни нива-електромагнитната радиация

Съществуват ли безопасни нива на електромагнитната радиация?

В съвременната цивилизация навсякъде, където отидете, има електронни устройства, излъчващи електромагнитна радиация или електромагнитна честота (EMF). Уредите, излъчващи радиация, включват електронни изделия като медицинско и немедицинско оборудване, л ...

Как електропроектантите да проектират здравословни ел. инсталации?

Мръсното електричество се създава от много електроника, уреди, енергийно ефективни светлини и други устройства, включващи се в електрическото захранване. Сега е по-често от всякога. Защо? Тъй като много съвременни устройства вече не използват стандартно е ...

5G- 5Г мрежа-опасности-рак

Какви са опасностите на 5G технология?

5G Опасности 5G технологията използва много по-високи радиочестоти и е първият сигнал, който използва милиметрова вълна (MMW), която варира от 30 до 300 GHz. Тези вълни са с дължина от 1 до 10 милиметра, като предишната дължина на вълните ...

5G- 5Г мрежа-опасности-рак

Какво казват учените за 5G?

"Епидемиологичните проучвания показват, че използването на мобилни телефони е увеличило риска от развитие на рак на мозъка." - Професор Дариуш Лещински, световен експерт по радиочестотни EMF емисии. Той беше в групата на Световната здравна организация ...

Dirty-Electricity-Паразитно електрическво

Какво представлява паразитно или мръсно електричество “Dirty electricity”?

Паразитното електричество се отнася до пикови импулси и пренапрежение които генерира електромагнитната енергия, която циркулира през силовите ел. мрежи и окабеляването на сгради. Тези проблеми съществуват в ел. мрежи с честота 50 или 60 Hz. ...