радияция, електрически автомобили

ЕМП радиация в електрическите автомобили

Темата за ЕМП радиацията става все по-актуална в дискусиите, свързани с електрическите автомобили. Въпреки че не можем да я видим, последствията от интензивно или продължително излагане могат да бъдат сериозни, включително увреждане на клетките, фрагментация на ДНК и неврологични ефекти.
Електрическите автомобили излъчват ЕМП радиация в две форми: излъчване от електрическите вериги и батерии (ELF) и радиочестотно излъчване от безжичните връзки (RF). Подобно на клетъчните телефони и устройствата с Bluetooth, този вид излъчване може да оказва влияние върху околната среда и човешкото здраве.
Важно е да се отбележи, че колкото по-близо сте до батерията и електронните вериги на автомобила, толкова по-голям е рискът от експозиция на електромагнитна радиация.
Докато електрическите автомобили предоставят екологично решение, важно е да бъдем информирани и за възможните рискове и да вземем предпазни мерки. Спазването на препоръчителна дистанция и правилна употреба на технологията може да помогне за минимизиране на ефектите от ЕМП радиацията, осигурявайки безопасно и устойчиво използване на електрическите автомобили.
За повече информация, прочетете тази статия: https://www.saferemr.com/2014/07/shouldnt-hybrid-and-electric-cars-be-re.html?fbclid=IwAR2k-QZELUGUSBbsF01d2tLAB4-S-SdC8BOMKCV2LHbyL-D4IeSGzsRt5Fo
Също така, с продуктите ни като защитно облекло, одеяла и калъфи за устройства, Paradise-Shielding се грижи за вашата безопасност, осигурявайки ви защита срещу вредното влияние на електромагнитната радиация.
Сподели

Comments are closed.