image-1

Как ни влияят електромагнитните полета?

Как ни влияят електромагнитните полета?

От 60-те години започват изследванията за това как #електромагнитните полета (ЕМП) влияят на организма на човека. От края на 70-те и 80-те са проведени множество научни изследвания в тази насока, които залягат в нормативната уредба на развитите страни при изискванията за безопасност на съоражения.

Биологично действие на електромагнитните полета

Резултатите от научните изследвания показват, че елекро-магнитните полета имат висока биологична активност във всички честотни диапазони. При относително високи нива на електро-магнитното поле съвременната теория отдава въздействието на топлинния механизъм. При ниско ниво на електро-магнитно поле (например, при радиочестоти над 300 мегахерца, което е по-малко от 1 мВт/см2) е прието да се смята, че има нетоплинно въздействие върху организма или информационен характер. Начините на въздействие на електро-магнитните полета във втория пример все още са малко изучени.

Параметри на електро-магнитните полета, които водят до биологична реакция

Начините на въздействие на електро-магнитните био-екосистеми, вкючително и човека, са много и различни: постоянно и прекъснато, общо и местно, комбинирано от няколко източника и съчетано с други неблагоприятни фактори на средата и пр.

На организма влияят следните параметри:

  • интензивност,
  • честота на излъчване,
  • продължителност на излъчване,
  • модулация на сигнала, съчетаване на честотите на ЕМП,
  • периодичност.

Съчетаването на изброените параметри може да даде съществено различни последствия върху облъчения организъм.

Последствия на ЕМП за здравето на човека

В повечето случаи облъчването става при относително ниски честотни нива.

Многобройните изследвания в областта на биологичното въздействие на ЕМП позволява да се определят най-чувствителните системи в организма на човека. Това са нервна, имунна, ендокринна и полова система. Реакцията на тези системи задължително трябва да се има предвид при оценка на риска при поставяне на съоръжения, излъчващи ЕМП.

Биологичното въздействие на ЕМП при продължително многогодишно въздействие се натрупва, в резултат на което е възможно да се развият дегеративни процеси на нервната система, рак на кръвта (левкози), тумори на мозъка, хормонални заболявания и др.

ЕМП са много по-опасни за децата и бременните (конкретно за ембрионите), хора със заболявания на централната нервна система, с хормонални, сърдечно-съдови проблеми, алергия или слаб имунитет.

Как ЕМП влияе върху нервната система

Резултатите от изследвания дават основание да се смята, че нервната система е една от най-чувствителните на ЕМП. И на ниво нервна клетка, и на ниво изолирани нервни структури се появяват съществени отклонения с малка интензивност.

Променя се висшата нервна дейност, паметта. Изложените на ЕМП хора имат склонност към стрес. Определени структури на мозъка са силно чувствителни на ЕМП. Регистрират се промени в пропускливостта на хемото-енцефалитна бариера, което може да доведе до неочаквано неблагоприятни ефекти. Особено висока чувствителна на ЕМП е нервната система на ембриона.

Как ЕМП влияе върху имунната система?

Вече има достатъчно данни, че ЕМП има отрицателно въздействие върху работата на имунна система.

ЕМП влияе върху имуногенезата, подтиска имунитета. При експеримент, при който се облъчват животни с ЕМП се регистрират промени в характера на инфекциозния процес, усложнява се протичането му. Появяват се склонност към автоимунни  заболявания, което се свързва с патология на имунната система.

В основата на всички автоимунни състояния лежи имунен дефицит, свързан с тимус-зависимата продукция на лимфоцити.

Електромагнитните полета с висока интензивност подтискат Т-системата на клетъчния имунитет. ЕМП може да доведат до неспецифично подтискане на имуногенезата, да стимулират образуването на антитела и автоимунната реакция. (включително и при бременност)

Въздействие върху ендокринната система

Още при първите проведени изследвания се отбелязва, че ЕМП води до промени в системата хипофиза – надбъбречни жлези.

Под влияние на ЕМП се получава стимулиране на хипофизарно-адреналиновата система, което е съпроводено с увеличаване съдържанието на адреналин в кръвта, както и активира процесите на кръвосъсирване.

Как са засегнати репродуктивните способности?

Нарушенията в половата система са свързани с регулирането й от страна на нервната и ендокринната система. Промените са обвързани с гонотропната активност на хипофизата при ЕМ облъчване. Многократното облъчване причинява намаляване на активността на хипофизата.

Експерти смятат, че ЕМП е тератогенно спрямо бременността и ембрионалните структури.

Силно влияние ЕМП оказва в първите седмици на бременността, при  имплантирането на оплодената яйцеклетка и ранната органогенеза. Смята се, че ЕМГ може да има неблагоприятно въздействие върху ембрионалните структури и сериозно да ги увреди.

При изследвания се доказва, че половата система на жената е с по-висока чувствителност към ЕМП, конкретно яйчниците, отколкото мъжката полова система и тестисите.

При емидемиологично изследване се установява, че електромагнитното облъчване може да доведе до преждевременно раждане.

Други ефекти върху здравето

Продължителното излагане на ЕМП с вълни в средночестотния диапазон може да доведе до развитие на заболявания, които засягат функциите и състоянието на нервната и сърдечно-съдовата система.  В тази насока могат да се разглеждат три синдрома: астеничен, астено-вегетативен и хипо-таламусен синдром.

Най-ранните клинически прояви от въздействието на ЕМ облъчване върху организма е появата на функционални нарушения на нервната система, проявяващи се предимно като вегетативни дисфункции от неврастеничен и астеничен характер.

Оплакванията при електромагнитно излъчване са обща слабост, раздразнителност, бърза уморяемост, слаба памет и нарушения на съня.

Нарушенията на сърдечно-съдовата система се проявяват като вегето-циркулярна дистония, аритмия и промени в артериалното налягане и др.

Отбелязват се фазови промени в състава на периферната кръв (променливи показатели) с последващо развитие на умерена левкопения, невропения, еритроцитопения.

Промените на костния мозък имат характер на реактивна компенсаторна регенерация. Тези промени се появяват при хората, които са постоянно подложени на ЕМ облъчване със сравнително висока интензивност.

Като се отчита ролята на мозъчната кора на полукълбата и хипоталамуса по отношение на психичните функции на човека, може да се очаква, че продължителното въздействие на ЕМ облъчване, особено в дециметровия диапазон на вълните, може да доведе до психични разстройства.

Ако имате нужда от консултация във връзка с това как да се предпазвате от вредните ефекти на #електромагнитното поле ЕМП, моля свържете се с нас.

Ние гарантираме вашата безопасност!!

Сподели

Comments are closed.