електромагнитна-радиация-деца

Защо малките деца са най-чувствителни към електромагнитната радиация и екранното време?

За съвременните деца дигиталното е съвсем присъщо: това означава, че са родени в свят, в който вече съществуват смартфони и други технологии. Способността за свързване винаги, когато и където и да е, е била представена за първи път на по-старите поколения като лукс, но за поколение Z и особено за поколение Alpha, тя вече е изискване.

Поколение Z бележи своето начало от 1995 г., когато безжичните технологии едва започват да се развиват. Поколение Alpha, което се появява от 2013 г. нататък, е поколението, родено в напълно дигитализиран свят.


Бумът в безжичните технологии започна да набира скорост с представянето на iPhone през 2007 г. Оттогава технологията стана по-евтина, по-компактна и по-достъпна. През 2011 г., една година след излизането на iPad, само 10% от децата на възраст под две години използват таблети или смартфони. Само две години по-късно, до 2013 г., този процент се е увеличил четирикратно. През 2015 г. френско проучване разкри, че 58% от децата на възраст под две години постоянно използват смартфон. Представете си колко се е увеличил този процент днес.

Отминаха дните, когато родителите изпращаха децата си навън да играят с единственото условие да се приберат, преди да светнат уличните лампи. Сега все повече деца търсят забавление чрез мобилните екрани. Екраните присъстват у дома, по време на пътуване с кола, в училище, при гостуване в приятели. Те са проникнали във всяка част от живота им.

С нарастващата употреба на различни устройства за учене, видео игри, социални взаимодействия и ежедневни удобства се появяват и нови здравословни проблеми за малките деца.

Чия е вината? Както ангажирането със самата технология, така и електромагнитните емисии, излъчвани от нея, могат да повлияят върху развитието на мозъка, което води до влошено психично здраве и негативни ефекти върху способността за учене, нарушени модели на сън, увреждане на очите и промени във физическото здраве.

Как електромагнитната радиация, излъчвана от устройствата, засяга децата?

Електромагнитната радиация се излъчва от всички технологии, но най-вече от тези с безжични връзки към WiFi или други устройства. Това е нискочестотна форма на енергия, която може да окаже въздействие върху нашите клетки и телесни функции, особено при хронично излагане. Тъй като децата все още се развиват на физическо, химично и биологично ниво, са изложени на по-висок риск от увреждане от емисиите на електромагнитната радиация. Те са с по-малка телесна маса, бързо делящи се клетки и по-голямо съдържание на вода в тъканите. Това означава, че честотите на електромагнитната радиация могат да навлязат по-дълбоко в тялото и да повлияят негативно на клетките, които се делят, увреждайки развитието на детето.

Увеличаването на екранното време означава и увеличаване на експозицията на електромагнитна радиация. Въпреки че е трудно да се разбере кое от двете има по-голям индивидуален ефект върху съня и здравето, установено е, че електромагнитното въздействие е налице, когато дадено устройство е наблизо, дори без включен екран.

В проучване на съня с 1925 ученика „държането на мобилния телефон близо до възглавницата по време на сън” положително корелира със сънливостта през деня, нарушенията на съня и увеличената латентност на съня.

How Mobile Phone Radiation Penetrates the Brain

Други известни ефекти на електромагнитната радиация върху здравето, произлизащи от хиляди проучвания по темата, включват различни заболявания, дължащи се на срив на клетъчно ниво и смущения в клетъчната комуникация. Ефектите са свързани с хронични болестни състояния като синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието (ADHD), шум в ушите, безсъние, аутизъм, рак, психични заболявания като депресия, Алцхаймер и деменция, и проблеми по отношение на концентрацията, паметта и вниманието. Изследванията на електромагнитната радиация многократно показват генни мутации и ДНК фрагментация, които могат да причинят клетъчна мутация и рак.

В хода на своя живот децата ще акумулират повече електромагнитна радиация, в резултат на което вероятността да изпитат отрицателни въздействия върху здравето също се увеличава.

Докато излагането на електромагнитна радиация е свързано най-вече с биологични ефекти върху тялото, в крайна сметка то нанася двойна вреда. Децата усещат вредните ефекти, свързани както с продължителното заседяване пред цифровите екрани, така и с електромагнитната радиация, излъчвана от тези екрани.

По-долу разглеждаме потенциалното въздействие и на двете върху детското развитие.

Екранно време и развитие на мозъка

Едни от най-големите – и най-страшните – негативни последици от нарастващото екранно време сред децата са последиците върху развитието на мозъка.
От раждането до десетгодишна възраст развитието на мозъка преминава през нещо, наречено критичен период. През критичния период мозъкът на детето се развива най-много и има повишен въглехидратен метаболизъм.

Въглехидратният метаболизъм е показател за функционалната активност. Докато мозъкът преминава през различни етапи на развитие, въглехидратният метаболизъм достига своя връх в различни части по различно време през детството. Тези части на мозъка включват първичната сензорна и моторна кора, цингуларната кора, таламуса, мозъчния ствол, церебеларния вермис и хипокампалната област.

Книгата „От неврони до квартали: Науката за ранното детско развитие” го обяснява най-добре: „Основните етапи на развитието на мозъка от пренаталния период до постъпването в училище включват развитието и миграцията на мозъчните клетки там, където им е мястото в мозъка, разкрасяването на нервните клетки чрез появата на нови аксони или чрез разширяването на дендритната повърхност, образуването на връзки (или синапси) между нервните клетки и постнаталното добавяне на други видове клетки, по-специално глии.”

Казано по-просто, МНОГО неща се случват в мозъка ви през тези ранни години. Прекъсванията на тези процеси могат да имат дългосрочни последици, повечето от които неизвестни.

Проучване на когнитивното развитие на мозъка на юношите на Националния здравен институт (NIH) установи, че има значителна разлика в резултатите от сканирането с ядрено-магнитен резонанс на детски мозъци, които използват цифрови екрани повече от седем часа на ден, в сравнение с тези, които не го правят. Екраните буквално нарушават физическия строеж на мозъка на някои деца.

Бързото развитие на мозъка през този период полага основата за по-нататъшното му развитие. Той е особено чувствителен към заобикалящата го среда и постоянно реагира на нейните стимули, за да развива невронни връзки. Социалните и езиковите умения са два много важни етапа, които се развиват в ранните години. Децата се нуждаят от взаимодействие лице в лице, за да усвоят тези умения. Има някои нюанси от личните взаимодействия, които не могат да бъдат изобразени чрез цифров екран.
Може би това е най-страшният ефект, тъй като дългосрочните въздействия са неизвестни. Повсеместните цифрови екрани все още са сравнително нова характеристика на детството, така че не е минало достатъчно време, за да се проучи какво може да се случи в дългосрочен план.

Вижте например цигарите. Те бяха внедрени в социалния живот без много размисли. Отне няколко поколения, за да разберем напълно негативните последици за здравето и дори сега хората продължават да пушат, въпреки че има многобройни рискове, свързани с тютюнопушенето. Цифровите екрани бяха посрещнати в живота ни с отворени обятия и ще отнеме известно време, за да разберем какви ефекти, независимо дали отрицателни или положителни, имат върху нашето ментално и физическо здраве.
Знаем обаче, че в мозъка на децата се случват осезаеми промени в развитието в резултат на времето, прекарано пред екрана. Въпреки че новите технологии имат предимства, като възможността за дистанционно обучение през периода на COVID-19, важно е да се управлява екранното време, за да се поддържа правилното развитие на мозъка.

Проучвания, показващи нарушена способност за учене

Според ранните данни, получени през 2018 г., децата, които са прекарвали по два или повече часа на ден пред цифровите екрани, са отбелязали по-ниски резултати на езиковите и мисловните тестове.

В някои екстремни случаи децата, които са прекарвали над седем часа екранно време, са имали по-тънка мозъчна кора в резултат на това. Мозъчната кора контролира критичното мислене и разсъжденията – два основни компонента в ученето.

Д-р Дженифър Ф. Крос, лекуващ педиатър и специалист по поведенческа педиатрия в Детската презвитерианска болница в Ню Йорк, заяви, че въпреки че изследователите не разбират напълно какво означават данните, те предполагат, че цифровите екрани могат да стеснят фокуса от интереси и да ограничат средствата за изследване и учене.

Друг експерт в областта, Арик Сигман, сътрудник на Британското психологическо общество и член на Кралското медицинско общество, обяснява, че твърде многото екранно време в твърде ранна възраст пречи на развитието на способността на детето да се фокусира и концентрира, както и на междуличностните и комуникативните му умения.

Проучване, публикувано в педиатричния журнал на Американската медицинска асоциация (JAMA Pediatrics), установи, че увеличеното време за гледане на телевизия и видео игри сред деца между 4 и 18 години е свързано с по-лоши академични резултати.

Става очевидно, че времето, прекарано пред цифровите екрани, оказва влияние върху академичните постижения на децата и изследователите работят, за да разберат отговорните за това механизми.

Екранно време и ефекти на синята светлина върху очите и съня

Докато излагането на някаква синя светлина има своите предимства, включително повишаване на настроението, подобряване на когнитивните способности и паметта и повишаване на вниманието и бдителността, количеството синя светлина, необходимо за да се видят тези ползи, може да бъде постигнато естествено от слънцето, а не от екраните. Цифровите екрани използват LED диоди за излъчване на високоенергийна синя светлина. Тази синя светлина е покрита с нискоенергиен фосфор, за да изглежда екранът бял.

Изкуствената синя светлина създава два основни проблема: физическо увреждане на очите и нарушаване на моделите на сън.

Синята светлина е свързана с увреждане на ретината на очите и унищожаване на специфични мембрани поради по-високата ѝ енергия. Установено е също, че причинява дегенерация на макулата.

Очите на децата все още се развиват. Те са изложени на по-висок риск от увреждане, ако гледат твърде много синя светлина. С напредването на възрастта лещите на очите ни постепенно започват да пожълтяват. Тези кристални лещи защитават ретината. Пожълтяването им всъщност предпазва очите ни от вредната UV светлина и по-късата дължина на вълната от други източници, включително синята светлина. По-малките деца тепърва трябва да развиват тази естествена защита, което ги прави по-податливи на дългосрочно увреждане на очите.

Друг страничен ефект на синята светлина са нарушените модели на сън. Тялото има естествен ритъм на съня, известен като циркаден ритъм, който помага да се регулират моделите на бодърстване и сън. Циркадният ритъм е самоподдържащ се вътрешен процес, който реагира на стимули от околната среда. Указанията на околната среда, които задействат циркадния ритъм, са свързани с цикъла светлина-тъмнина, т. е. с изгрева и залеза на слънцето. С въвеждането на електричеството обаче хората могат да имат изкуствена светлина, когато навън е тъмно. Синята светлина е най-лошият нарушител, когато става въпрос за въздействие върху циркадния ритъм.

Тъй като е високоенергийна светлинна форма, синята светлина успява да излъже мозъка ви, че навън все още е ден и потиска секрецията на мелатонин. Изследователите от Харвард установиха, че след излагане на 6.5 часа синя светлина спрямо зелена светлина, синята светлина потиска мелатонина два пъти по-дълго от зелената светлина, измествайки циркадния ритъм два пъти по-назад във времето.

Защо светлината потиска мелатонина? Освобождаването на мелатонин зависи от протеини, наречени криптохроми. Криптохромите присъстват при бозайниците, както и при растенията и насекомите. Те реагират на синята светлина и са важна част от биологичния часовник. И по същество са превключвателят, който регулира освобождаването на мелатонин.

За да се разбере по-нататък ролята на криптохромите в циркадния ритъм, проучване от Националната медицинска библиотека (NLM) установи, че тъй като мишките нямат криптохроми, те нямат и циркаден ритъм. Това помогна да се затвърди фактът, че криптохромите са функционално важни за естествения модел на бодърстване и сън. Криптохромите са много чувствителни към светлината – когато се стимулират прекалено много, те просто изключват системите, в които участват, включително нарушавайки естествения циркаден ритъм. Увеличаването на изкуствената синя светлина от цифровите екрани има пряк ефект върху криптохромите.

Децата са по-засегнати от нарушените модели на сън, защото се нуждаят от повече сън от възрастните, тъй като все още растат и се развиват. Ето какви са препоръките за всяка възрастова група:

• Новородени (0-3 месеца) – 14-17 часа;
• Бебета (4-11 месеца) – 12-15 часа;
• Малки деца (1-2 години) – 11-14 часа;
• Предучилищна възраст (3-5 години) – 10-13 часа;
• Деца в училищна възраст (6-13 години) – 9-11 часа;
• Тийнейджъри (14-17 години) – 8-10 часа.

За да се справят с негативните въздействия, родителите трябва да помогнат на децата си да намалят яркостта на екрана, да променят нюанса на екрана или да накарат децата си да носят очила за блокиране на синя светлина, за да филтрират вредната синя светлина. Френско проучване установи, че очилата, блокиращи синята светлина, предотвратяват индуцираното от светлина потискане на мелатонина, което може да помогне на децата да поддържат нормални модели на сън.

Екранно време и психично здраве

Проучване е установило връзка между увеличеното екранно време и влошеното психично здраве. Има много изследвания, които свързват екранното време и проблемите с психичното здраве сред подрастващите.

Едно проучване установи, че има връзка между екранното време за развлечение и проблемите с психичното здраве, като същевременно не е намерена връзка за екранното време, което не е свързано с развлечение. Промените в общото екранно време за развлечение са били негативно свързани със себевъзприятието и психологическото благосъстояние. Установена е положителна връзка между гледането на телевизия/DVD и психологическите затруднения.

Канадско проучване документира как физическата активност и екранното време са независимо свързани с възприятията за физическо и психично здраве сред юношите от Канада. Юношите, които прекарвали над два часа екранно време на ден, имали 30% по-големи шансове за неоптимално самоотчитане на физическото здраве и 30-50% по-големи шансове за неоптимално самоотчитане на психичното здраве.

Сред подрастващите китайски ученици увеличеното екранно време и недостатъчната физическа активност си взаимодействат, за да увеличат депресивните и тревожните симптоми, както и недоволството от училищния живот.

Междувременно при китайските студенти в колеж увеличеното екранно време беше положително свързано с депресия, тревожност, психопатологични симптоми и влошено качество на съня.

Тази тема не е изучавана толкова много сред по-малките деца, но резултатите все още са причина за безпокойство. Според „Доклади за превантивна медицина”, въз основа на популационно проучване с над 40 000 американски деца, „повече от един час екранно време на ден е свързано с по-ниско психологическо благосъстояние, включително по-малко любопитство, по-нисък самоконтрол, повече разсеяност, повече трудности при създаването на приятели, по-малко емоционална стабилност, по-трудни грижи и невъзможност за завършване на задачите.”

Тийнейджърите виждат по-голям негативен ефект върху психичното си здраве от екранното време – установяването на навици за екранно време в детска възраст ще доведе единствено до повече проблеми впоследствие.

Екранно време и физическо здраве

Споменатите по-горе проучвания на психичното здраве откриха и връзки с влошеното физическо здраве. Проучването на подрастващи китайски ученици установи, че енергичната физическа активност е защитен фактор за някои от негативните ефекти на екранното време върху психичното здраве.

Увеличеното екранно време също така е свързано с детското затлъстяване. Проучване, финансирано от Националния съвет за здравни и медицински изследвания на Австралия, установи, че един от факторите, които предсказват по-висок индекс на телесната маса, е увеличеното време за гледане на телевизия. Тъй като екраните привличат вниманието на децата за по-дълги периоди от време, те са по-малко активни физически по начина, по който са били активни по-рано в детството си. Намаляването на физическата активност ще доведе до повишване на телесното тегло.

Поддържането на здравословно тегло е много важен аспект за поддържане на цялостното здраве.

Как да се преборите с прекомерното екранно време?

Не цялото екранно време е непременно лошо. Предимствата на новите технологии включват образователна полза, включително помощ и проучване за домашните задачи, свързани с училище; видеоигрите могат да помогнат за подобряване на двигателните умения и координацията; интернет връзката и видео разговорите позволяват повече начини за комуникация с другите, като например семейство на далечно разстояние.

За да поддържате здравословни нива на цифрово потребление, ето няколко предложения, които да следвате:

-Спазвайте насоките на Американската академия по педиатрия (AAP), създадени през 2016 г. Те са както следва:

• Децата под 18-месечна възраст не трябва да използват цифрови екрани, освен за видео разговори.
• Между 18 месеца и 2 години започнете да въвеждате дигитални медии под формата на качествено програмиране, като PBS Kids или Sesame Workshop. Не забравяйте да гледате това съдържание с децата.
• От 2 до 5 години ограничете екранното време само до един час на ден и продължете да гледате качествено програмиране.
• На 6 и повече години продължете да ограничавате използването на носители и типа устройство и се уверете, че децата все още получават подходящото количество сън и физическа активност.

– Използвайте приложения, за да наблюдавате и контролирате екранното време. Съществуват приложения, които предоставят на родителите възможността да задават ограничения за екранното време, като им позволяват да предотвратят прекомерната употреба и да блокират определени часове от деня, когато устройствата по същество са деактивирани, например по време на писане на домашна работа или през нощта. Задаването на тези ограничения помага да се създаде баланс в ежедневните дейности на по-малките деца.

Screen Time;
Zift;
• UnGlue;
Qustodio.
Norton Family.

– Предвидете време без технологии. Идеите за това включват забрана за употреба на телефон по време на хранене, забрана за използване на устройство преди закуска или отделяне на час за четене следобед.

– Създайте зони без технологии. Определянето на различни зони в (и около) къщата е полезен начин за ограничаване на използването на цифровите екрани. Чудесна идея е да не допускате екрани в спалнята. Липсата на телевизори, таблети, видео игри или телефони създава убежище, в което децата могат да отидат за дигитална детоксикация. Това ще помогне да се поддържат и здравословни навици за сън, тъй като знаем, че съществува връзка между екранното време, синята светлина и влошения сън.

Намерете хобита, които не изискват технологии. Колкото и да е лесно да дадете на децата таблет, за да се забавляват, насърчете ги да намерят хобита, които не изискват екран. Играта навън, четенето на книги, занаятите са различни начини да ангажирате и забавлявате децата, без да им давате устройство.

Източник: https://www.defendershield.com/why-small-children-are-the-most-sensitive-to-screen-time-and-emfs

Сподели

Comments are closed.