VIVACOM-ЕМФ защита-електросмог-предпазни облека

Осигурихме на VIVACOM работно облеко срещу радиочестотно излъчване (ЕМФ)

Когато сте професионалист, големи компании ви се доверяват.
Щастливи сме, че получихме поръчка за покупка от компанията VIVACOM за закупуване на нашите продукти за защита от електромагнитна радиация (EMF).
Тази компания се интересува от тези два продукта:
Екраниран мъжки работен гащеризон

 

 


 

Екранирана шапка балаклава

 

 


Всички продукти са тествани в международни и независими лаборатории и  гарантират най-висока ЕМФ (EMF) защита.

Знаете ли, че според международните проучвания, електромагнитното поле в честоти от 1 Hz до 10 МHz, индуцира електрическия потенциал в човешкото тяло, които може да доведе до смущения и нарушаване на мозъчните и нервните функции.

Също така електромагнитно излъчване (ЕМИ) може да причини термични ефекти при честоти от 100 kHz до 300 GHz – нагряване на човешка тъкан, което може да причини щети от изгаряне.

Благодаря за доверието!
Сподели
EMF-безопасни нива-електромагнитната радиация

Съществуват ли безопасни нива на електромагнитната радиация?

В съвременната цивилизация навсякъде, където отидете, има електронни устройства, излъчващи електромагнитна радиация или електромагнитна честота (EMF).

Уредите, излъчващи радиация, включват електронни изделия като медицинско и немедицинско оборудване, лазери, рентгенови системи, ултразвуково оборудване, микровълнови печки, цветни телевизори, лаптопи, таблети и персонални дигитални асистенти (PDAs), известни още като ръчни (мобилни) компютри.

Според Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ (FDA), устройство за излъчване на електромагнитна радиация е всеки продукт, който използва електричество за захранване на електронна верига.

Важно е да се отбележи, че електромагнитните честоти биват два вида –  йонизиращи и нейонизиращи, което основно се отнася до способността на енергията да разрушава химическите връзки до йони.

Очевидно йонизиращата електромагнитна радиация е вредна за вас, тъй като може да разруши молекулите ви и да причини увреждане на ДНК.

Но какво да кажем за електромагнитната радиация, която е нейонизираща? Ако не разрушава химическите ви връзки, означава ли това, че е безопасна? Е, отговорът е малко по-сложен.

Въпреки че към днешна дата няма изследвания, които да са установили категорична причинно-следствена връзка между специфични заболявания като рак и нейонизиращата електромагнитна радиация, има скорошни проучвания, които показват, че редовното излагане на нейонизиращо лъчение от мобилни устройства е свързано с редица неблагоприятни биологични ефекти.

Международни стандарти

В Европа Международната комисия за защита от нейонизираща радиация (ICNIRP) е публично финансиран орган от независими научни експерти, който помага да се определят насоки и да се разпространява информация за потенциалните рискове за здравето при излагане на нейонизиращо лъчение.

За да помогне за определянето на насоките, Отделът по екологично здраве към Световната здравна организация (СЗО) разработи редица критерии, извлечени от данните, събрани през 80-те и 90-те години на миналия век.

През 1998 г. и 2009 г. Международната комисия за защита от нейонизираща радиация установи и потвърди насоки за ограничаване на експозицията на вариращи във времето електрически, магнитни и електромагнитни полета (EMF) до 300 GHz. Настоящите въведени граници за безопасност са 2.0 W/Kg в 10 г тъкан.

Цитираните в ръководството на Международната комисия за защита от нейонизираща радиация от 2009 г. са по-нови изследователски статии. Предполага се, че нежеланите събития могат да бъдат причинени от продължително излагане на ниски нива на радиация, включително генотоксичност и канцерогенност (повишен риск от рак).

Според документа с насоки, епидемиологичните данни за възможните ефекти върху здравето от регулярната ниска експозиция на цялото тяло в далечното поле на радиочестотни предаватели са оскъдни поради липсата на задоволителни оценки на индивидуалната експозиция. Съществува значителна несигурност по отношение на възможните ефекти върху здравето при постоянно облъчване.

Американски стандарти

Лаптопите, таблетите и мобилните телефони излъчват два вида електромагнитна радиация:

Изключително ниска честота (ELF)
Радиочестота (RF).

Като се има предвид разпространението на тези електронни джаджи в нашето ежедневие, може би ще се изненадате да научите, че към момента в САЩ няма финансирана от правителството организация, която активно да изучава и да регулира безопасността на нейонизиращата електромагнитна радиация от обичайните потребителски устройства.

Съществуват само насоки, дадени от Федералната комисия по комуникациите (FCC). Същата постанови, че ограничението за това колко радиация може да бъде поета от тялото, наричано още специфична степен на абсорбция (SAR), е 1.6 W/Kg в 1 г тъкан.

Агенцията за контрол на храните и лекарствата се фокусира основно върху медицински устройства, които изключват лаптопи, таблети и мобилни телефони. Други органи, като Американското общество за борба с рака (ACS), дори предполагат, че нейонизиращата електромагнитна радиация е безопасна поради липсата на доказатлества, които категорично я свързват с рака.

Това обаче е грешка. Липсата на информация никога не трябва да се счита за потвърждение на безопасността, особено като се има предвид фактът, че е имало активизиране на независими лаборатории и академични изследователски институции, провеждащи проучвания по такива теми като лаптоп-индуцирана еритема аб игне и оценка и характеризиране на излагането на плода на електромагнитни полета, генерирани от лаптопи.

Скорошно проучване предполага, че в дългосрочен план нейонизиращата електромагнитна радиация всъщност може да бъде вредна.

Всички експерти са съгласни, че трябва да се направят повече изследвания относно дългосрочните ефекти от излагането на нейонизиращата електромагнитна радиация от съвременните устройства, за да има все пак някакви доказателства.

В обобщение

Накратко, няма наистина „безопасни” нива на облъчване. Тези стандарти за термична абсорбция са полезни само за сравняване на радиационните емисии между различните устройства, но в никакъв случай не установяват напълно безопасно ниво на въпросните емисии. Що се отнася до електромагнитната радиация от електронни устройства като лаптопи и таблети, експозицията е просто неизбежна част от живота.

Тъй като научаваме все повече за вредите от нейонизиращата електромагнитна радиация, трябва да направим всичко възможно да ограничим личното си излагане на тази радиация с помощта на подходяща електромагнитна защита.

Докато специфичните граници за регулярно облъчване се нуждаят от по-ясна дефиниция, най-адекватният начин на действие (и този, препоръчан от експертите) е да се избягват допълнителни дози електромагнитна радиация, когато (и доколкото) това е възможно. Изгледайте видеото ни по-долу, за да разберете как можете да се защитите от електромагнитната радиация.

Източник: DefenderShield® i

ГЛЕДАЙ: Как да се предпазим от EMF?

Сподели
5G- 5Г мрежа-опасности-рак

Какви са опасностите на 5G технология?

5G Опасности

5G технологията използва много по-високи радиочестоти и е първият сигнал, който използва милиметрова вълна (MMW), която варира от 30 до 300 GHz.

Тези вълни са с дължина от 1 до 10 милиметра, като предишната дължина на вълните е сантиметър или повече. Те могат да достигнат само от около 10 метра до 2 километра, което означава, че 5G малки клетъчни кули ще трябва да бъдат инсталирани на всеки 228 метра, а не на километри.

Това ще увеличи броя на мрежовите антени в целия свят. Например в САЩ от 300 000 към 2016 г. стигат до милиони малки клетъчни кули, изчислени към 2020 г. В България нямаме информация колко антени ще се инсталират. Да не говорим за увеличението с 11 пъти на 5G сателити с ниска орбита, допълващи малките клетки свързани към земята със собствени фокусирани лъчи от микровълнови честотни сигнали.

Здравни рискове от ЕМП

Към днешна дата са публикувани малко изследвания, показващи какво причиняват тези милиметрови 5G вълни  на нашите тела.

Д-р Мартин Пал е открил 41 проучвания за потенциалните ефекти на 5G върху здравето (в сравнение с 30 000 проучвания за ефектите на нейонизиращата ЕМ радиация).

Множество правителствени и независими проучвания са открили статистически значими доказателства, че нискочестотното излъчване – еквивалентно на емисиите от по-старите мрежи – може да причини биологични увреждания на човешкото тяло, като свързаните ефекти варират от незначителни телеснаи смущения до мутация на клетките и рак.

Шведски изследователи са доказали, че децата и неродените деца са по-податливи на ефектите от излагането на ЕМП. Проучването им показва, че децата, които започват да използват мобилни телефони редовно преди 20-годишна възраст, имат повече от четири пъти повишен риск от мозъчен тумор.

Увреждането на ДНК от ЕМП се появява в сперматозоидите като може да се случи и в яйцеклетките, което води до големи увеличения на мутацията при новородени.

Изследванията също така показват, че бременните жени, изложени често на тези ЕМП са имали три пъти по-висок риск от спонтанен аборт.

Но доставчици на услуги и държавни агенции в САЩ, например Федералната комисия по комуникациите твърдият, че няма рискове за здравето, свързани с нивата на ЕМ радиация, излъчвана от мобилни устройства.

5G технология и здраве:

В допълненение, Федералната комисия по комуникации (FCC) не е актуализирала стандартите за безопасност на мобилните телефони от 1996 г., когато тестовете за безопасни нива на радиация са направени върху аналогови сигнали, които представляват постоянна вълна. Цифровите сигнали са различни, тъй като пулсират, което ги прави по-вредни за тялото.

Освен това стандартите за безопасност на мобилните телефони на Федералната комисия по комуникации използват остарелия критерий за Специфичен Рейтинг за Абсорбция (Specific Absorption Rating), който отчита само топлинните ефекти от поглъщането на лъчението в кожата на голям 90 килограмов мъж. Доказано е обаче, че съществуват биологични ефекти, независимо от това доколко радиацията загрява клетките, а мъж тежащ 200 килограма поглъща много по-малко радиация от малко дете, което е по-изложено на риск.

Докато държавните органи и телекомуникационните компании казват, че настоящите стандарти са достатъчни за безопасността, интересно е да се види, че някои застрахователни компании няма да предлагат покритие на щетите от електромагнитни полета.

В дребния шрифт за отказ от отговорност за телефони и други безжични устройства, телекомуникационни компании като Apple и Verizon признават опасенията си за здравето. Общите условия на Apple предлагат да се държат мобилните телефони далеч от главата и тялото.

Рискове за здравето с 5G мобилни телефони

Малкото или никакви данни от научни изследвания означават, че в момента сме в експеримент на живо, където 5G емисии се въвеждат в нашата околна среда във всеобхватен мащаб. Ние знаем малко за това, което 4G нивата могат да причинят на тялото, но 5G предлага честоти 20 пъти по-бързи и скорости на трансфер на данни до 100 пъти по-бързи от 4G.

5G прогнози: Какво казва науката

И така, какви са прогнозираните здравословни проблеми от 5G?

Много хора смятат, че 5G ще бъде по-малко вредна за нашите тела, отколкото 4G, тъй като по-късата дължина на вълната не може да проникне толкова дълбоко в кожата ни. 5G също не може да пътува толкова далеч, така че нивото на мощност на тези по-къси дължини на вълната може да е по-малко от 4G. Въпреки това, увеличеният брой клетъчни кули, необходими за поддържане на тази мрежа, определено означава по-голяма експозиция на нашите тела. Също така 5G използва различни технологии от предишните мрежи, които може да я направят по-вредна, дори ако не може да пътува толкова далеч. Покритието е базирано на лъча в 5G, а не на клетката.

Това означава, че 5G използва Massive MIMO (Multiple Input Multiple Output), който се разширява отвъд текущите мрежи чрез добавяне на множество антени към базовата станция. Увеличаването на антените помага да се фокусира енергията, използвайки цифрово или 3D формиране на лъча. По принцип антените могат да създават фокусирани хоризонтални и вертикални лъчи директно към потребител, вместо стария метод на една антена да изпраща излъчен всепосочен сигнал. Въпреки че това увеличава скоростта на предаване на данни, капацитета за данни и намалява смущенията, тази фокусирана енергия може да увеличи излагането на ЕМП, когато използвате вашето устройство.

И с 5G честоти, които все още могат да проникнат през кожата, все още съществува опасението от увреждане на клетките (особено чрез оксидативен стрес) на нашия най-голям орган, който може допълнително да повлияе на различни системи в тялото ни.

Учените са загрижени, че това повишено излагане на по-високата честота на 5G не само ще влоши вече проучените здравни ефекти от по-ниските поколения безжични устройства, но ще създаде нови собствени проблеми, които няма да се видят, докато 5G не бъде вече на място.

Според изследването на д-р Мартин Пал, ЕМП активират калциевите канали (VGCCs), които са в мембраната, заобикаляща всяка клетка в тялото ни. Контролът на ЕМП върху този сензор за напрежение може да доведе до много биологични ефекти върху хората и особено при малките животни (пчели и насекоми) и растенията. Д-р Пал смята, че тъй като честотите на 5G милиметрова вълна са толкова силно импулсни, те ще повлияят повече на нашите VGCC и ще причинят заболявания с по-бързи темпове. Той вярва, че 5G по-конкретно ще окаже огромно въздействие върху външната част (първите 2.5 cm до 5 cm) от нашите тела. Бързото поглъщане в тялото на по-късата дължина на вълната и нейните бързи пулсации, които са по-биологично активни, може да създаде много различни биологични ефекти.

Пал прогнозира слепота, загуба на слуха, рак на кожата, мъжко безплодие, автоимунни заболявания и проблеми с щитовидната жлеза.

Според д-р Роналд М. Пауъл, скалата на широко разпространение на 5G „би облъчила всички, включително най-уязвимите от вреда от радиочестотното излъчване: бременни жени, неродени деца, малки деца, тийнейджъри, мъже от репродуктивна възраст, възрастни хора, инвалиди и хронично болни. “

Милиметровата вълна на 5G е използвана като несмъртоносна тактика за контрол на тълпата от военните, при която милиметрови вълни (90 GHz) биха проникнали в кожата на целта, за да накарат индивида да почувства, че „кожата му гори“ и  да избяга от лъча.

Едно проучване разкри, че вълните над 60 GHz проникват в кожата с 90 процента. Този тип проникване може да доведе до кожни заболявания, възпаление, което е в основата на повечето съвременни заболявания от диабет до автоимунни заболявания от всякакъв вид включително рак.

Неотдавнашно проучване на израелски учени съобщава, че 5G честотите резонират по-интензивно с човешките потни канали, изпращайки по-ефективно ЕМ сигнали в цялото тяло.

Не знаем със сигурност доколко тези по-високи честоти ще повлияят на телата ни, но дори и при наличието на 5G, 4G честотите ще бъдат все още много използвани.

Ефектите на 5G върху здравето може да не се наблюдават в продължение на десетилетия, като в този момент ще бъде трудно да се върнете назад, тъй като децата ще бъдат родени и израснали в тази потенциално токсична нова експериментална среда (вж. „Когато историята се повтаря“).

Освен въздействието върху здравето на хората, 5G може да означава и потенциално бедствие за пчелите, дребните животни и посевите, които да бъдат много по-засегнати от изкуствената милиметрова честота. Също така може да създаде проблеми за международната сигурност, прогнозата за времето и поверителността на личните данни.

Сподели
Dirty-Electricity-Паразитно електрическво

Какво представлява паразитно или мръсно електричество “Dirty electricity”?

Паразитното електричество се отнася до пикови импулси и пренапрежение които генерира електромагнитната енергия, която циркулира през силовите ел. мрежи и окабеляването на сгради. Тези проблеми съществуват в ел. мрежи с честота 50 или 60 Hz.

Този тип електромагнитно замърсяване се създава от електроника и други електрически устройства, които трябва да променят или трансформират стандартния електрически ток в една или друга форма (например устройства с токоизправители, асинхронни двигатели с електронни системи за регулиране на скоростта) за да работят. Паразитното електричество е известно още като мръсна мощност, електрически шум, линеен шум, електромагнитни смущения и др.

Източници на мръсна електроенергия:

Флуоресцентни крушки и лампи

Светлинни превключватели

Настолни компютри и лаптопи

Телевизори

Безжични телефонни системи

Многоскоростни вентилатори

Слънчеви енергийни системи

Системи за домашно забавление

Системи за видеоигри

Умни уреди

Wi-Fi рутери и модеми

Устройства за зареждане на батерии за мобилни телефони, таблети и др.

Блендери и миксери

Сешуари

Как се създава паразитното електричество?

Паразитното електричество се създава от много електроника, уреди, енергийно ефективни светлини и други устройства, включващи се в електрическото захранване. Сега е по-често от всякога. Защо? Тъй като много съвременни устройства вече не използват стандартно електричество с променлив ток, а вместо това те трябва да го „променят“ по един или друг начин, за да работят.

Например много устройства днес трябва да преобразуват стандартното променливото захранване 50/60-Hertz AC в други форми на електричество – като постоянен ток с ниско напрежение (DC) или по-висока честота (AC), за да функционират. Много устройства черпят енергия от окабеляването периодично, накратко, вместо непрекъснато. Те правят това като многократно превключват потока на мощността към дадено устройство „включено“ и „изключено“, често хиляди пъти в секунда. Тези процеси прекъсват плавния поток на стандартно 50/60-Hertz AC електричество, което създава хармоници, нестабилни пренапрежения и скокове на електрическа енергия (т.е. преходни напрежения). Веднъж създаден, този неизползваем паразитен ток се разпространява в цялата сграда и дори в съседни сгради чрез окабеляването и ел. мрежи. Докато пътува, той излъчва потенциално вредни електромагнитни полета (ЕМП) в нашата жизнена и работна среда.

Проблеми с паразитната електроенергия

Паразитното електричество може да попречи на правилното функциониране на уредите и електронното оборудване –  феномен, известен като електромагнитни смущения. Днес, когато електрическите устройства черпят енергия от окабеляването на сградата, те получават не само стандартното електричество с променлив ток, от което се нуждаят като първоначален вход, но и нестабилните скокове и приливи на енергия (паразитното електричество), също присъстващи върху окабеляването. Това е проблем за електрическите устройства, които не са добре оборудвани за справяне с това паразитно електричество. За съжаление, паразитното електричество може да наруши важни електрически процеси и в телата ни – най-чувствителното „електрическо оборудване“, което имаме.

Излагането на този вид електро замърсяване е свързано с голямо разнообразие от здравословни проблеми като рак, астма, нарушения на съня, умора, кожни обриви и изтръпване, симптоми на алергия, главоболие, безсъние, мускулни и ставни болки, мозъчна мъгла, загуба на паметта , ADD / ADHD симптоми, депресия и др.

Намаляване на експозицията

Ето няколко примера за намаляване на мръсното електричество във вашия дом и други помещения:

  1. Изключвайте електронни уреди, енергийно ефективни светлини и други електрически устройства, когато не ги използвате активно.
  2. Използвайте стандартни крушки с нажежаема жичка или халогенни крушки, вместо компактни флуоресцентни крушки, флуоресцентни тръби или LED крушки. (Някои LED крушки са добри.) Ако искате да използвате LED крушки, изберете марка, която не произвежда високи нива на мръсно електричество.
  3. Заменете електрическите ключове димери с обикновени ел. ключове. Ако имате SMART електромер инсталиран във вашия дом, заменете го с аналогов, ако е възможно.
  4. Инсталирайте филтри против паразитно електричество в дома си и на други места, където прекарвате много време

Показаният по-долу филтър е лесен за използване. Просто ги включете в електрическите контакти, за да намалите значително количеството паразитно електричество, присъстващо на окабеляването във вашата среда. Колкото по-малко паразитно електричество тече по вашата ел. мрежа (проводници), толкова по-малко ще се излъчва в стаите и помещенията. 

 

Сподели
Защитна-рокля-електроматнитно-поле-бременност

Как влияе електроматнитното излъчване върху бременните жени?

Много жени отнасят влиянието на електромагнитните полета към  тератогенните фактори, които влияят на женския организъм по време на бременност и влияят на ембрионалното развитие. Прието е да се счита, че елементарните полета могат да причинят уродство, въздействайки върху различните фази на бременността. Най-уязвими се явяват периодите през ранната фаза на развитие на зародиша, която съответства на периода на имплантация и ранната имплантация и ранната органогенеза.

Установено е, че  чувствителността на ембриона към електромагнитните полета е по-голяма в сравнение с  майчиния организъм, а вътреутробните повреди на плода от електромагнитното облъчване може да настъпят на всеки етап от вътреутробното развитие.

Резултатите от проведените изследвания позволяват да се направи следните извода при контакт на бременните жени с електромагнитно излъчване :

– Повишаване на сърдечният пулс

– Повишаване на честота на дишане

– Повишен клетъчен метаболизъм

– може да доведе до преждевременно раждане, може да повлияе на развитието на плода и на края да доведе до риск за развитие на вродена патология

Ние предлагаме интересни продукти за защита:

Защитна рокля за майчинство срещу електромагнитно излъчване

Щит за бременност

Pregnancy Shield

Тези облека за бременност предпазват нероденото дете от радиация, идваща например от лаптопи, компютри и мобилни телефони.

Щитът за бременност не пречи при работа и също така осигурява допълнителна подкрепа. Щитът се оформя добре около корема, така че щитът / защитата за детето е оптимална. Може да се носи под дрехите и в този случай щитът за бременност не се вижда.

Важно: Ако сте бременна, не дръжте телефона близо до корема.

 

Сподели
Screenshot_1-36

Как да се предпазим от вредните ефекти на Wi-Fi?

За щастие има начини, по които можете да се предпазите от опасности, включително:

Избягвайте да поставяте безжичен рутер във вашата кухня или спалня. Не дръжте телефона си в джоба. Използвайте текстови съобщения повече, отколкото да говорите. Ако сте бременна, не дръжте телефона близо до корема. Уверете се, че държите телефона в другия край на стаята или на седалката на колата. Изключете вашият рутер през нощта.

Ние извършваме измерване на високочестотни електромагнитни полета, нискочестотни електромагнитни полета и нискочестотни магнитни полета, с източник антени на мобилни оператори, електрическа мрежа, електрически уреди, радари, безжични рутери и антени, течове в микровълнови печки и др. Апаратът ни покрива спектъра до 8 GHz.

Ние гарантираме вашето здраве и безопасност! 

Сподели
Man talking on the phone while driving his car

Защо не трябва да говорим повече от 4-5 минути по мобилен телефон?

Една от причината за появата на световъртеж, за щастие не много честа, е наличието на тумор в мозъка. Има световна статистика, която показва, че вследствие на прекомерната употреба на мобилни телефони определен вид тумори в мозъка /глиоми/ се увеличават. Наблюдава се и увеличен риск за развитие на тумори на слюнчените жлези.