Акустиметър AM11 ( радиочестотен (RF) / микровълнов детектор)

825.00 лв.

-Той измерва електрическо поле (V/m) и плътност на радиочестотното електромагнитно поле (µW/m2).
-Подходящ за 5G измервания (вижте раздела „Допълнителна информация“ по-долу)
-Много бързо време за реакция с измервания, направени хиляди пъти в секунда
-Пиковата и средната сила на сигнала се показват на ясна LED скала
-И двете показания също се показват цифрово на ярък “OLED” текстов екран
-Открива мобилни телефони, безжични телефони, интелигентни измервателни уреди, Wi-Fi и много други безжични устройства
-Подходящ за хора с тежка електрочувствителност, тъй като е чувствителен до 0,02 V / m
-Аудио изход, който помага да се определи източникът на експозицията.
-5 години връщане към основната гаранция

Add to wishlist
Share

  Той измерва електрическо поле (V/m) и плътност на радиочестотното електромагнитно поле (µW/m2).

  Подходящ за 5G измервания

  Много бързо време за реакция с измервания, направени хиляди пъти в секунда

  Пиковата и средната сила на сигнала се показват на ясна LED скала

  И двете показания също се показват цифрово на ярък “OLED” текстов екран

  Открива мобилни телефони, безжични телефони, интелигентни измервателни уреди, Wi-Fi и много други безжични устройства

  Подходящ за хора с тежка електрочувствителност, тъй като е чувствителен до 0,02 V / m

  Аудио изход, който помага да се определи източникът на експозицията.

  5 години гаранция

  Описание

  Акустиметърът AM11 е нашият най-мощен радиочестотен (RF) / микровълнов детектор. Той измерва както пиковите, така и средните сигнали, използвайки комбинация от светодиоди и показания на цифри на ярък текстов екран. AM11 открива почти всички съвременни безжични технологии, включително мобилни телефони, безжични телефони, интелигентни измервателни уреди и Wifi. Инструментът е подходящ за хора с тежка електрочувствителност, тъй като е чувствителен до 0,02 V / m. Той също има аудио изход, който помага да се определи източникът на експозицията.

  Още информация

  Акустиметърът ще ви помогне бързо да разберете вашата RF среда. Той измерва точно цялото входящо лъчение от 200 MHz до 8000 MHz (8 GHz) и е проектиран, използвайки дългогодишен опит в реалния живот.

  Показанията се показват както на ясен “OLED” текстов дисплей, така и на два комплекта LED светлини. Светодиодите се актуализират бързо, като ви помагат да намерите горещи точки. Текстовият дисплей предлага висока точност с по-ниска скорост на актуализация, което ви дава време да вземете под внимание показанията. Можете лесно да определите какъв тип устройство причинява експозицията ви, като използвате вътрешния високоговорител. Налични са звукови проби, които ще ви помогнат да определите какъв вид сигнал измерва вашият акустиметър. Звуците, издадени от различни устройства, се променят с времето, така че те са само ориентировъчни указания. Ако има редица източници на експозиция, звуците може да се смесят и да бъдат по-трудни за разпознаване.

  Ако можете да чуете много тих „съскащ“ шум, когато не светят никакви светодиоди, това е нормално. Това е от вътрешната работа на акустиметъра и следователно не предизвиква безпокойство.

  Технически спецификации

  • Двуредов OLED дисплей, показващ действителни нива:

  – Пикови нива на експозиция във V / m

  – Пикови нива на задържане във V / m

  – Средни нива на експозиция в µW / m2

  • Два реда бързи светодиоди, показващи:

  – Пикови нива на експозиция във V / m

  – Средни нива на експозиция в µW / m2

  • Обхват на измерване: 200 – 8 000 MHz ± 6 dB ± 0,02 V / m
  • Чувствителност (пиков дисплей): 0,02 V / m – 6,00 V / m
  • Чувствителност (среден дисплей): 1 µW / m2 – 100 000 µW / m2
  • През вътрешния високоговорител може да се чуе пулсиращ сигнал
  • Източник на захранване: 2x AA алкални или акумулаторни (1.2 – 1.5V)
  • Извличане на мощност: 100-150 mA при 3V
  • Живот на батерията: 20 часа

  – Обикновено 15 часа на две нови 1500 mAhr алкални клетки AA и

  – Обикновено 25 часа на две заредени 2700 mAhr NIMH акумулаторни клетки

  • Размер (mm): 190 x 102 x 33 (LxWxD)
  • Тегло: 280g, без батериите

  Още информация

  Акустиметърът отчита различно от някои метри като:

  1. Има много бърза реакция (до над 8 GHz и реагира на много кратки импулси)
  2. Пиковите показания са това, което те казват – най-високото извадково отчитане – и ще реагират правилно на много кратки импулси, които се предават редовно (като например от WiFi). Отчитането на пиково задържане на OLED екрана може да бъде по-високо за някои видове сигнали, отколкото най-високият светодиод, който мига, тъй като светодиодният дисплей Peak не показва всички импулси, за да улесни виждането.
  3. Средното отчитане е истинска математическа усреднена за времето подвижна средна стойност на хиляди проби, актуализирана 3 пъти всяка секунда. Това дава правилното отчитане за DECT и WiFi и е много по-ниско (средната мощност на DECT е около 0,01 от мощността на DECT импулса) от много други инструменти, които използват най-високия пик на отчитане и след това го преобразуват в еквивалентна средна мощност. Това не е правилно, тъй като мощността се измерва като обща използвана / доставена енергия в секунда, а не енергията в кратък импулс от 10 милисекунди, последван от 990 ms интервал. Важно е да разберем това, тъй като повечето международни стандарти се основават на истинска средна мощност (всъщност обикновено е осреднена за 6 минути!).

  N.B. Вътрешната антена е в горната задна част на корпуса. Сигналите се измерват най-добре, когато източникът е зад инструмента, но също така доста добър, когато източникът е към едната или другата страна (особено лявата страна далеч от ключовете и контрола на силата на звука). Той отчита недостатъчно, ако източникът е пред уреда, тъй като OLED дисплеят действа като RF екран.

  Каква е разликата между AM10 и AM11?

  Акустиметърът AM11 е пряк наследник на AM10. Той има същия набор от функции, плюс OLED дисплей за подобряване на четливостта при условия на слаба светлина. Подобрихме и честотната характеристика, която сега е оптимизирана за измервания с ниска честотна лента 5G (под 8 GHz). Пълни подробности за характеристиките на AM11 са налични в ръководството.

  Акустиметърът – пикова и средна стойност – Защо има две различни показания?

  Акустиметърът е уникален по начина, по който показва информация за своите измервания. Има два различни резултата, показващи измервания на пикова и средна стойностна LCD дисплея, а също и използване на два реда светодиоди.

  Отначало това може да изглежда объркващо и да затрудни четенето на показанията. Ние обаче вярваме, че и двете са важни при оценката на излагането ви на съвременните телекомуникационни сигнали и че и двете се нуждаят от измерване и показване.

  Цифров и аналогов: Каква е разликата?

  Много съвременни безжични устройства използват цифрова система за комуникация. Това включва мобилни телефони (GSM и 3G / UMTS и 4G / LTE), WiFi, безжични телефони (DECT), цифрова телевизия и цифрово (DAB) радио (въпреки че има и аналогови телевизионни и радиостанции, но повечето от тях поетапн отпадат). Много съвременни цифрови системи (като GSM, LTE, DECT и WiFi) включват и изключват сигнала с висока скорост, за да предоставят данни, често с дълги интервали между пакетите данни. Това води до непрекъснат сигнал, който ние също наричаме „пулсиращ“.

  Аналоговият сигнал е система за комуникация, която не е цифрова. Старата телевизионна система, повечето радиостанции, уоки-токи и слухови апарати са примери за аналогови сигнали. Той използва непрекъсната форма на вълната и вместо да включва и изключва за предоставяне на данни, той ще променя своята честота (FM) или сила (AM).

  Как това се отразява на пиковата и средната стойност?

  При аналоговата система пиковите и средните нива трябва да бъдат сходни, тъй като сигналът е непрекъснато включен, докато се използва. Тъй като обаче повечето цифрови системи прекарват голяма част от времето си, без да предават, средното ниво не представлява действителната форма на вълната, въпреки че е технически точна. Поради това не виждате факта, че всъщност имате много по-мощни импулси с много по-висока сила на сигнала, но само за много кратки периоди от време.

  Защо това има значение?

  Традиционно единственият метод, използван за измерване на експозицията, е средният, поради безжичната комуникация, която е била изключително аналогова до последните няколко десетилетия. Това е и най-разумният показател за използване при разглеждане на топлинните ефекти, който дълго време беше единственият „установен“ механизъм за ефекти върху здравето, причинени от ЕМП.

  Ще видите усреднени цифри, използвани от правителството и индустрията, както и в повечето научни изследвания и дори указания за предпазни мерки. Показателят, който обикновено се използва за измерване на усреднената мощност на микровълновата честота на  ЕМП, е микроват на квадратен метър (µW / m2) и затова използвахме това за измерване на средната мощност на акустиметъра.

  Сега обаче има стотици проучвания, откриващи нетермични ефекти от ЕМП, което означава, че системата за измерване трябва да бъде пренасочена, за да отговаря на много по-ниски нива на сигнала и много различни характеристики.

  Можете математически да конвертирате между V / m и µW / m2, но това е точно само ако имате аналогова непрекъсната форма на вълната.

  Какво означават различните LED цветове?

  Нашата пикова скала се основава на личен опит за това, което електрочувствителните индивиди са докладвали като неблагоприятно и засягащо тяхното здраве. Под 0,05 V / m, малко хора съобщават за лоши ефекти, така че те са зелени. Между 0,05 и 0,5 V / m, някои индивиди съобщават за неблагоприятни ефекти, така че те са жълти. Над 0,5 V / m, почти всички електрочувствителни индивиди съобщават, че изпитват неблагоприятни ефекти върху здравето, така че те са червени.

  Средната скала използва оранжеви светодиоди. Не вярваме, че знаем за разумна безопасна / несигурна точка, която да ни позволи да използваме повече от един цвят тук. Ние вярваме, че пиковите нива са най-важни по отношение на биологичните ефекти.

  Отзиви

  Все още няма отзиви.

  Напишете първия отзив за „Акустиметър AM11 ( радиочестотен (RF) / микровълнов детектор)“

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *