how-to-reduce-EMF-exposure-and-why-youd-want-to-video-by-Mama-Natural

Как да намалим вредните електромагнитни полета около нас?

Избягвайте безжичния интернет

Електромагнитните полета имат свойството да се натрупват. Затова, освен ако изрично не се налага, по-добре изберете кабелен достъп до интернет вместо wireless. Същото важи и за други устройства, които имат двете алтернативи – например охранителни системи. Ако все пак използвате безжичен интернет, включвайте го само при необходимост и го изключвайте, докато спите. Дръжте рутера възможно най-далеч от бюрото си и местата, където се работи най-често.......

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
electrosmog

Проучване показва, че екранирането срещу ЕМП води до подобряване при автоимунно заболяване

Въпреки че несъмнено повлияният от индустрията консенсус е, че ЕМП не играят роля в развитието на детски рак, "Kheifets и Shimkhada [2005] заявяват, че епидемиологичните проучвания на ИНЧ-EMП и детската левкемия са трудни за проектиране, провеждане и тълкуване поради факта, че ЕМП са незабележими, повсеместни, имат множество източници и могат да варират значително във времето и на къси разстояния "(13). Също така, в проучване върху животни е открита корелация между ИНЧ-EMП лъчението и развитието на злокачествени тумори, по-специално глиоми и шваноми на сърцето....

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
Uran-(8)-1

Как да се защитим от вредният ефект на електромагнитното излъчване и електросмога?

Днес е трудно да се избегне влиянието на електросмога. Освен това, съвременният човек се оказва все повече заобиколен от различни устройства, които излъчват т.нар. “мръсно електричество”.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
zasthita

Как ни влияят електромагнитните полета? От 60-те години започват изследванията за това

От 60-те години започват изследванията за това как #електромагнитните полета (ЕМП) влияят на организма на човека. От края на 70-те и 80-те са проведени множество научни изследвания в тази насока, които залягат 

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
Сподели