EMF-безопасни нива-електромагнитната радиация

Съществуват ли безопасни нива на електромагнитната радиация?

В съвременната цивилизация навсякъде, където отидете, има електронни устройства, излъчващи електромагнитна радиация или електромагнитна честота (EMF).

Уредите, излъчващи радиация, включват електронни изделия като медицинско и немедицинско оборудване, лазери, рентгенови системи, ултразвуково оборудване, микровълнови печки, цветни телевизори, лаптопи, таблети и персонални дигитални асистенти (PDAs), известни още като ръчни (мобилни) компютри.

Според Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ (FDA), устройство за излъчване на електромагнитна радиация е всеки продукт, който използва електричество за захранване на електронна верига.

Важно е да се отбележи, че електромагнитните честоти биват два вида –  йонизиращи и нейонизиращи, което основно се отнася до способността на енергията да разрушава химическите връзки до йони.

Очевидно йонизиращата електромагнитна радиация е вредна за вас, тъй като може да разруши молекулите ви и да причини увреждане на ДНК.

Но какво да кажем за електромагнитната радиация, която е нейонизираща? Ако не разрушава химическите ви връзки, означава ли това, че е безопасна? Е, отговорът е малко по-сложен.

Въпреки че към днешна дата няма изследвания, които да са установили категорична причинно-следствена връзка между специфични заболявания като рак и нейонизиращата електромагнитна радиация, има скорошни проучвания, които показват, че редовното излагане на нейонизиращо лъчение от мобилни устройства е свързано с редица неблагоприятни биологични ефекти.

Международни стандарти

В Европа Международната комисия за защита от нейонизираща радиация (ICNIRP) е публично финансиран орган от независими научни експерти, който помага да се определят насоки и да се разпространява информация за потенциалните рискове за здравето при излагане на нейонизиращо лъчение.

За да помогне за определянето на насоките, Отделът по екологично здраве към Световната здравна организация (СЗО) разработи редица критерии, извлечени от данните, събрани през 80-те и 90-те години на миналия век.

През 1998 г. и 2009 г. Международната комисия за защита от нейонизираща радиация установи и потвърди насоки за ограничаване на експозицията на вариращи във времето електрически, магнитни и електромагнитни полета (EMF) до 300 GHz. Настоящите въведени граници за безопасност са 2.0 W/Kg в 10 г тъкан.

Цитираните в ръководството на Международната комисия за защита от нейонизираща радиация от 2009 г. са по-нови изследователски статии. Предполага се, че нежеланите събития могат да бъдат причинени от продължително излагане на ниски нива на радиация, включително генотоксичност и канцерогенност (повишен риск от рак).

Според документа с насоки, епидемиологичните данни за възможните ефекти върху здравето от регулярната ниска експозиция на цялото тяло в далечното поле на радиочестотни предаватели са оскъдни поради липсата на задоволителни оценки на индивидуалната експозиция. Съществува значителна несигурност по отношение на възможните ефекти върху здравето при постоянно облъчване.

Американски стандарти

Лаптопите, таблетите и мобилните телефони излъчват два вида електромагнитна радиация:

Изключително ниска честота (ELF)
Радиочестота (RF).

Като се има предвид разпространението на тези електронни джаджи в нашето ежедневие, може би ще се изненадате да научите, че към момента в САЩ няма финансирана от правителството организация, която активно да изучава и да регулира безопасността на нейонизиращата електромагнитна радиация от обичайните потребителски устройства.

Съществуват само насоки, дадени от Федералната комисия по комуникациите (FCC). Същата постанови, че ограничението за това колко радиация може да бъде поета от тялото, наричано още специфична степен на абсорбция (SAR), е 1.6 W/Kg в 1 г тъкан.

Агенцията за контрол на храните и лекарствата се фокусира основно върху медицински устройства, които изключват лаптопи, таблети и мобилни телефони. Други органи, като Американското общество за борба с рака (ACS), дори предполагат, че нейонизиращата електромагнитна радиация е безопасна поради липсата на доказатлества, които категорично я свързват с рака.

Това обаче е грешка. Липсата на информация никога не трябва да се счита за потвърждение на безопасността, особено като се има предвид фактът, че е имало активизиране на независими лаборатории и академични изследователски институции, провеждащи проучвания по такива теми като лаптоп-индуцирана еритема аб игне и оценка и характеризиране на излагането на плода на електромагнитни полета, генерирани от лаптопи.

Скорошно проучване предполага, че в дългосрочен план нейонизиращата електромагнитна радиация всъщност може да бъде вредна.

Всички експерти са съгласни, че трябва да се направят повече изследвания относно дългосрочните ефекти от излагането на нейонизиращата електромагнитна радиация от съвременните устройства, за да има все пак някакви доказателства.

В обобщение

Накратко, няма наистина „безопасни” нива на облъчване. Тези стандарти за термична абсорбция са полезни само за сравняване на радиационните емисии между различните устройства, но в никакъв случай не установяват напълно безопасно ниво на въпросните емисии. Що се отнася до електромагнитната радиация от електронни устройства като лаптопи и таблети, експозицията е просто неизбежна част от живота.

Тъй като научаваме все повече за вредите от нейонизиращата електромагнитна радиация, трябва да направим всичко възможно да ограничим личното си излагане на тази радиация с помощта на подходяща електромагнитна защита.

Докато специфичните граници за регулярно облъчване се нуждаят от по-ясна дефиниция, най-адекватният начин на действие (и този, препоръчан от експертите) е да се избягват допълнителни дози електромагнитна радиация, когато (и доколкото) това е възможно. Изгледайте видеото ни по-долу, за да разберете как можете да се защитите от електромагнитната радиация.

Източник: DefenderShield® i

ГЛЕДАЙ: Как да се предпазим от EMF?

Сподели

Comments are closed.