Защитна-рокля-електроматнитно-поле-бременност

Как влияе електроматнитното излъчване върху бременните жени?

Много жени отнасят влиянието на електромагнитните полета към  тератогенните фактори, които влияят на женския организъм по време на бременност и влияят на ембрионалното развитие. Прието е да се счита, че елементарните полета могат да причинят уродство, въздействайки върху различните фази на бременността. Най-уязвими се явяват периодите през ранната фаза на развитие на зародиша, която съответства на периода на имплантация и ранната имплантация и ранната органогенеза.

Установено е, че  чувствителността на ембриона към електромагнитните полета е по-голяма в сравнение с  майчиния организъм, а вътреутробните повреди на плода от електромагнитното облъчване може да настъпят на всеки етап от вътреутробното развитие.

Резултатите от проведените изследвания позволяват да се направи следните извода при контакт на бременните жени с електромагнитно излъчване :

– Повишаване на сърдечният пулс

– Повишаване на честота на дишане

– Повишен клетъчен метаболизъм

– може да доведе до преждевременно раждане, може да повлияе на развитието на плода и на края да доведе до риск за развитие на вродена патология

Ние предлагаме интересни продукти за защита:

Защитна рокля за майчинство срещу електромагнитно излъчване

Щит за бременност

Pregnancy Shield

Тези облека за бременност предпазват нероденото дете от радиация, идваща например от лаптопи, компютри и мобилни телефони.

Щитът за бременност не пречи при работа и също така осигурява допълнителна подкрепа. Щитът се оформя добре около корема, така че щитът / защитата за детето е оптимална. Може да се носи под дрехите и в този случай щитът за бременност не се вижда.

Важно: Ако сте бременна, не дръжте телефона близо до корема.

 

Сподели

Comments are closed.