how-to-reduce-EMF-exposure-and-why-youd-want-to-video-by-Mama-Natural

В опасност ли сме или не?

В опасност ли сме или не?

Според ръководството  SBM 2008,  (заменен от SBM2015),  направено от независими изследователи приетата гранична стойност за радиочестотното електромагнитно поле (плътност на мощност RF), която се смята, че осигурява достатъчна защита на здравето по време на сън е:

Безопасно (safe): < 0.1 µW/m2
Лека степен (slight concern): 0.1-10 µW/m2
Сериозно положение (severe concern): 10-1000 µW/m2
Критично положение (extreme concern): >1000 µW/m2

SBM-2015

В България – приетата гранична стойност на плътност на мощност, която се смята, че осигурява достатъчна защита на здравето е 1-10 µW/cm² (тоест: 10000 – 100000 µW/m²) (източник: Наредба № 9 от 14.03.1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти).

Защо има толко висока разлика на безопасните граници между нашият стандарт и ръководствoто SBM2015?

Знаете ли, че според международните проучвания, електромагнитното поле в честоти от 1 Hz до 10 МHz, индуцира електрическия потенциал в човешкото тяло, които може да доведе до смущения и нарушаване на мозъчните и нервните функции.

Електромагнитно излъчване (ЕМИ) може да причини термични ефекти при честоти от 100 kHz до 300 GHz – нагряване на човешка тъкан, което може да причини щети от изгаряне.

Доклад, публикуван през 2009 г. от експерти в Световната здравна организация и базиран на над 2000 изследвания, сочи, че хроничното (с десетилетия) излагане дори на ниски нива на радиация (като от мобилните телефони) може да причини различни видове рак; да отслаби осезаемо имунитета; да увеличи риска от развитие на болестта на Алцхаймер и деменция, сърдечни и много други заболявания. Вероятният механизъм на това въздействие: електромагнитните полета „отварят” бариерата между кръвта и мозъка, като кръвоносните съдове в мозъка пропускат вещества, които увреждат невроните.

Кой от вас има такива симптоми?

Лошото качество на съня, намалената психическа и физическа издръжливост, главоболието, понижената концентрация, умората, слабият имунитет, нервността, проблемите с храненето и метаболизма.

Ако имате такива симтоми е защото причината е дългогодишното излагане на електромагнитното поле.

 

Сподели

Comments are closed.